Vážení rodiče,
naše škola již druhý rok spolupracuje s firmou Sportjoy, organizující letní příměstské tábory, které se o prázdninách konají na sportovištích i ve vnitřních prostorech ZŠ Donovalská. 
Letos je část těchto táborů hrazena z rozpočtu MŠMT - tzv. letní doučovací kempy jsou pro děti ZDARMA!
Posíláme Vám odkaz na předběžné přihlášení na doučovací letní kempy:

https://app.sportjoy.cz/embed/dates/all/sportjoy/camps?privshow=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9&fbclid=IwAR0Xbfa75FTM7QPuLVl2Q6RGCzhY7d2zUAyWZqkUohEWXRPO-_IUSg-WT60
Při kliknutí na odkaz se zobrazí nabídka všech táborů a lokalit. Tábor
zdarma je nazván " Doučovací letní kemp SCHOOLJOY" a je u něj uvedená
cena ZDARMA. Kliknete na přihlášku, vyplníte údaje a vyberete si znovu
tábor/termín/lokalitu a potvrdí. Každé dítě má nárok na jeden tábor. Děti budou rozděleny dle tříd a každý den budou mít několik bloků
aktivit:
Vědecké pokusy
Ekologie a naše planeta
Kreativní aktivity
Sportovní aktivity
Příroda kolem nás
Tvary a čísla
Čtenářské dílny
Cesta časem
Pohybové hry
Svět písmen
How are you?
Aktivity budou probíhat převážně venku a učení bude formou zábavy. Další informace naleznete na
https://www.sportjoy.cz/cz/.

TENISOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ: 

Od 3. 5. opět distanční výuka. Veškeré informace na učebně. 

PREZENČNÍ VÝUKA OD 26. 4. 2021

Od pondělí 26. 4. bude výuka probíhat ve škole ve stejném režimu jako týden předchozí.
Veškeré informace naleznete na učebně nebo v článku předchozím zde na stránkách. Jediná změna, která nastala se týká postupu při testování žáků. Videonávod vkládám zde v odkazu:
 https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Od 19. 4. - 23. 4. bude probíhat opět distanční výuka. Veškeré informace k učivu najdete na naší učebně. https://classroom.google.com/u/0/c/MTUzNTU4OTIzNDEy

PREZENČNÍ VÝUKA OD 12. 4. 2021

K prezenční výuce se navrací žáci I. stupně - rotačně.
Na naší škole to bude takto:
Lichý týden ( 12. - 16.4. ) všechny 1. třídy, všechny 3. třídy a třídy 5. B, 5. C
Sudý týden ( 19. - 23.4.) všechny 2. třídy, všechny 4. třídy a třídy 5. A, 5.D

Školní družina je zajištěna v odpoledních hodinách pro přihlášené žáky. Ranní družina zajištěna nebude.
Školní kuchyně bude rovněž v provozu - viz informace stránky školní jídelny.
Způsob testování: https://testovani.edu.cz/
Připravujeme podrobné informace a logistiku nástupu dětí do školy. Budeme Vás prostřednictvím webu školy a třídních učitelů následně informovat.
Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy

ONLINE VÝUKA OD 4.1. 2021
Dobrý den,
jak asi víte, tak od pondělí 4.1.2021 bude probíhat vyučování distančním způsobem. Budeme se řídit podle rozvrhu, který je na učebně a pracovali jsme podle něj i minule. V pondělí bude od 8:00 anglický jazyk online a potom následuje český jazyk a matematika. Prosím o připojení dostatečně dopředu. Děkuji. 

Vánoce
Milé děti, ráda bych Vám ještě jednou popřála krásné vánoční svátky a také hodně zdraví do nového roku! To je totiž nejdůležitější, a to ne jen v této době. Moc si to užijte! Těším se na vyprávění, co Vám Ježíšek přinesl.
Děti, které nebyly ve škole poslední týden nebo poslední dny, nedostaly drobné úkoly pro zopakování učiva. Převážně se na prázdniny a víkendy úkoly snažím nedávat, ale v letošní situaci, kdy se snažíme dohnat, co se dá, dělám tedy výjimku:
ČJ - Pracovní sešit - vyjmenovaná slova str. 8,9.
- Učit se vyjmenovaná slova po M.
- Nedostaly jste pracovní list na trénink psaní, proto si opište krasopisně nějakou hezkou stránku z libovolné knížky.
M
- Procvičování indického násobení, písemného sčítání a odčítání, násobilka.
- Online cvičení.
PRV - Kvíz - voda a koloběh vody v přírodě.

Děkuji a těším se na Vás v roce 2021.

AKCE NA MĚSÍC PROSINEC:
10. 12. Proxima beseda na téma: Zdraví a rizikové chování v rámci prevence rizikového chování ve škole. 
18. 12. Školní besídka.

INFORMACE K NÁVRATU DO ŠKOLY OD 30. 11.

Děti jednotlivých tříd si v pondělí 30.11. vyzvednu v 7:40 a odcházíme ke skříňkám. Před školou se děti shromáždí podle tříd.

Jsou přijata opatření k minimalizaci míchání tříd a skupin dětí - výuka probíhá v kmenových učebnách, o přestávkách pohyb omezen na nutné minimum (WC).
Nadále platí: Hv - bez zpěvu
Tv - bez sportovních aktivit, dle možností procházky venku kroužky ani rozšířené hodiny tenisu se nekonají.
Jazyky - třídy se nedělí do skupin.
Po celou dobu pobytu ve škole jsou povinné roušky! Je nutné dodržovat veškerá hygienická pravidla a časté větrání.
Školní družina - z důvodu zachování skupiny/třídy - rozšířena na 11 oddělení, ranní družina (od 6:30) organizována stejně jako koncová (do 17:30) do skupin. Další informace viz. sekce "školní družina"

Bojujeme společně proti koronaviru:

Vítejte na stránkách třídy 3.E

Dobrý den, 

vítám Vás na stránkách naší třídy. Zde se budete moct dozvědět podrobnější informace o dění ve třídě, o práci dětí nebo o akcích školy. Budu zde také vkládat domácí úkoly a týdenní plán. 
Odkazy na jednotlivé sekce naleznete v levé části stránky.
Úvodní stránka slouží k obecným informacím.
1. Zvonění
2. Příchod a odchod žáka ze školy
3. Dokumenty ke stažení.
4. Harmonogram školního roku

Zvonění:

1. hodina - 8:00- 8:45

2. hodina - 8:55- 9:40

3. hodina - 9:55-10:40

4. hodina - 11:00-11:45

5. hodina - 11:55-12:40

6. hodina - 12:50-13:35

Příchod a odchod žáka ze školy:

  • Budova školy se otevírá v 7. 40 ( resp. 7. 25 - pokud je třídnická hodina), zavírá se v 7. 55 ( resp. 7.30)

  • Bude-li třeba dítě uvolnit z výuky před skončením vyučování, je nezbytné, aby školu opouštělo výhradně v doprovodu zákonného zástupce. Žáka bez doprovodu není možné propustit, a to ani v případě písemného uvolnění s uvedením způsobu odchodu "Sám/a".

  • po vyučování bez oběda - lísteček s informací bez oběda - děti přichází se mnou do šatny ihned po vyučování

  • po vyučování s obědem - lísteček s informací s obědem - děti nejdou do družiny a půjdou na oběd se mnou, přicházíme zpět do šatny. Vyzvedávejte tedy děti přibližně 20 - 30 min. po skončení vyučování.

  • děti, které zůstávají v družině, můžete vyzvedávat od 13. 30 - 14. 00. Následně od 15. 00.

Harmonogram školního roku 2020/2021

1. pololetí 01. 09. 2020 - 28. 01. 2021

2. pololetí 01. 02. 2021 - 30. 06. 2021

Podzimní prázdniny 29. a 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 - 01. 01. 2021 ( + ředitelské dny 21. - 22. 12)

Pololetní prázdniny 29. 01. 2021

Jarní prázdniny 22. - 28. 02. 2021

Velikonoční prázdniny 01. - 05. 04. 2021

Hlavní prázdniny 01. 07. - 31. 08. 2021

Ředitelské dny 21. - 22. 12.

Třídní schůzky

Třídnické hodiny

Zápis do kroužků 15. 9. distanční formou

Adresa školy:

Základní škola Praha 4
Donovalská 1684
149 00 Praha 4 - Chodov

Třídní učitelka:

Mgr. Lenka Jandová
jandoval@donovalskazs.cz

.POZOR!!!

OZNÁMENÍ:

se souhlasem MŠMT ČR bude Základní škola Praha 4, Donovalská 1684, uzavřena z mimořádných nepředvídatelných důvodů od 14.9. 2020 do 18.9.2020.

Zdůvodnění: 30 zaměstnanců školy, převážně pedagogů, je rozhodnutím HSHMP v karanténě

do 19.9. 2020.

POTVRZENÍ pro zaměstnavatele:

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodů uzavření školy, bude vydáváno od 9,00 do 16,00 hodin

z označeného okna kanceláře školy.
Mgr. Pavel Dittrich, ředitel školy 


ROZVRH HODIN
*V týdnu od 7. 9. - 11. 9. se učíme podle rozvrhu, ale máme pouze do 11:45.

V pondělí 7. září končí vyučování v 11:45.
Děti si s sebou vezmou ČJ - učebnici, M - učebnice + pracovní sešit, Čítanku, žákovskou knížku, penál.
Všichni  si přinesou raketu a věci na tělesnou výchovu!!

Aktuální informace a harmonogram školního roku 2020/2021:

Prosím o seznámení se s dokumentem, který naleznete na stránkách školy
nebo zde: https://www.donovalskazs.cz/2020/08/rousky/
Jedná se o hygienická opatření týkající se provozu školy.
Důležité informace ohledně hygieny:
1) Do budovy školy je zakázán vstup cizím osobám. Komunikace s rodiči
bude probíhat pouze prostřednictvím emailu, stránek atd.
2) Ve společných prostorách (chodby, wc, jídelna..) je povinnost nosit
roušky! každé dítě před vstupem do školy bude mít nasazenou roušku.
Harmonogram 1. týdne školy:
Naše třída se nachází v hlavní budově v pavilonu D (u jídelny). První
den děti přichází hlavním vchodem rovnou do třídy (bez přezutí). O
rozdělení skříněk/šaten budu informovat v tomto týdnu.
Celý tento týden si děti do školy nosí potřeby na výtvarnou a tělesnou
výchovu, které si uloží ve třídě.
1. 9. - Vyučování 8:00 - 8:45, oběd 10:30.
Prosím o donesení částky 500 kč v nadepsané obálce. Peníze jsou na
pracovní sešity, které máme již zakoupené.

Prosím, napište mi emailem nebo na lísteček, kdo půjde 1.9. a 2.9. na
oběd a do družiny. Od 3.9. se obědy odhlašují individuálně.
Dnes dostanou děti domů dotazník pro rodiče, kam doplníte
aktualizované informace a pošlete ho po dětech zpět do školy do 2. 9.
2. 9. - Vyučování 8:00 - 11:00, poté oběd.
Dítě, které jde hned po obědě domů, si můžete vyzvednout asi v 11:20.
Dítě, které jde do družiny, jde na oběd s družinou, která funguje
klasickým způsobem.
Všichni přinesou učebnice z 2. ročníku!! Učebnice budou vygumované,
zalepené. Pokud bude učebnice poškozená, platí se hned poplatek. Dejte
prosím dětem peníze. Kdo nepřinese učebnice z minulého ročníku,
nedostane učebnice nové.

3. 9. Vyučování 8:00 - 11:00, poté oběd.
4. 9. Vyučování 8:00 - 11:30, poté oběd.
První týden školy si děti nosí do školy penál, žákovskou knížku (dostanou 1.9.).