Rozvrh hodin

Rozvrh hodin


RŮŽOVÁ ČJ - Český jazyk, mluvnice, psaní
MODRÁ ČJ - Čítanka
ZELENÁ M - pondělí, úterý, čtvrtek - počty, slovní úlohy ...
                     středa - geometrie
TENIS - celá hodina v ÚTERÝ 5. hodinu do 12:40.
TV/TENIS - Vždy rozpůlená hodina. 20 min má polovina třídy tenis a druhá polovina tělesnou výchovu, potom se děti vystřídají a mají to naopak. 

ČJ - český jazyk, M - matematika, PRV - prvouka, AJ - anglický jazyk, VV - výtvarná výchova,
PV - pracovní výchova, TV - tělesná výchova, HV - hudební výchova