Týdenní plány

16. 9. - 20. 9. 

ČJ - učebnice do strany 16
        PS - do strany 10
Čítanka - učebnice do strany
PS - str. 4 dokončit, str. 6, 7

M - do strany 11
PRV - do strany 

9. 9. - 13. 9. 

ČJ - učebnice do strany 13

       PS - do strany 7
       Čítanka - učebnice do strany 11
                       PS - do strany 5 (bez strany 4)
M - do strany 8
PRV - učebnice do strany 8
          PS do strany 6