Týdenní plány

7. 1. - 11. 1. 

ČJ - Slabikář do strany 29
        Písanka do strany 19
M - červená učebnice do strany 61
       zelená učebnice do strany 13
Prvouka - do strany 33

2. 1. - 3. 1.

Opakování a doplňování učiva. 

2019

17. 12. - 21. 12. 

ČJ - Slabikář do strany 22
       Písanka - do strany 15
M - červená učebnice - do strany 57
      zelená učebnice - strana 10 - první sloupeček
Prvouka - strana 29 a 30

10. 12. - 14. 12. 

ČJ - Slabikář do strany 19
        Písanka - do strany 10
M - do strany 55
Prvouka - strana 28 

3. 12. - 7. 12. 

ČJ - Slabikář - do strany 16
        Písanka - do strany 6
M - červená učebnice - do strany 53
      zelená učebnice - do strany do strany 8
Prvouka - strana 27.

26. 11. - 30. 11.

ČJ - Živá abeceda - do konce učebnice (od úterý nenosit)
        Seznámení se Slabikářem a malou písankou.
       Slabikář do strany 13, malá písanka do strany 4

M - červená učebnice - do strany 51
      zelená učebnice - do strany 7
Prvouka - Projekt "Příchod zimy" - jak vypadá krmelec, co do něj patří, jak vypadá krmítko, co do něj patří - skupinová práce. 

19. 11. - 23. 11. 

ČJ - Živá abeceda - do strany 79
M - červená učebnice - nestihli jsme stran 45, 46, takže tento týden doděláme do strany 48.
       zelená učebnice - část strany 6
Prvouka - strana 25, poznávání ptáků a lesní zvěře 
Tento týden stříháme písmeno tvrdé Y, I, y, ý a čísla 9, 10.

12. 11. - 16. 11. 

ČJ - Živá abeceda - do strany 74
M - červená učebnice do strany 46
      zelená učebnice - do strany 5
Prvouka - strana 25
Ve čtvrtek 15. 11. si děti do školy nenosí žádné učebnice ani školní tašku. Bude jim stačit batůžek se svačinou a pitím, protože hned v 9:00 odcházíme do cirkusu. 

Celý týden děti nosí na Čj - Živou abecedu, desky s písmeny, na M - červenou učebnici, zelenou učebnici, desky s čísly.
Tento týden stříháme písmeno měkké I, i, í. Další čísla zatím nestříháme. 

5. 11. - 9. 11. 

ČJ - Živá abeceda - do strany 68
M - červená učebnice - do strany 43
      zelená učebnice - do strany 4
Prvouka - dokončení projektu listnatých a jehličnatých stromů, vycházka ven do přírody - poznávání stromů, sbírání přírodnin. Děti si nemusí brát celý týden učebnici. 

Celý týden děti nosí na Čj - Živou abecedu, desky s písmeny, na M - červenou učebnici, zelenou učebnici, desky s čísly.
Tento týden nestříháme žádná písmenka ani čísla. Budeme pracovat s těmi, co už máme vystříhané, tj. S, M, A, L, P, O, U, E a čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.


l

31. 10. - 2. 11. 

ČJ - Živá abeceda - do strany 62
M - červená učebnice - do strany 39
      malá zelená učebnice - do strany 3
Prvouka - projekt listnaté a jehličnaté stromy 

Celý týden děti nosí do školy Živou abecedu, Písanku, červenou a zelenou učebnici matematiky, desky s písmeny a čísly a pracovní listy "Moje abeceda" (nyní je mám vybrané u sebe ke kontrole).

Tento týden stříháme písmenko U a písmenko E a vložíme do desek. 

22. 10. - 26. 10. 

ČJ - Živá abeceda - do strany 57 + str. 83 O, 84 U + str. 86 procvičování čtení S M A L P O
M - červená učebnice - do strany 37 + str. 67 číslo 7, 8
      malá zelená učebnice - strana 2
Prvouka - Úterý - opakování les
                 Čtvrtek - str. 23, 24 

Celý týden děti nosí do školy Živou abecedu, Písanku, červenou učebnici na M a malou zelenou učebnici s příklady, desky písmeny a čísly.
TENTO TÝDEN STŘÍHÁME PÍSMENO O - VLOŽÍME DO DESEK A ČÍSLICE 7, 8 - VLOŽÍME DO DO DESEK. 

15. 10. - 19. 10.

ČJ - Živá abeceda -  do strany 51 + str. 82 A, 83 L, P + str. 86 procvičování S M A L P
M - do strany 33 + str. 66 číslo 6
Prvouka - Úterý: Projekt rozeznávání ovoce a zeleniny 
                 Čtvrtek: 20, 21, 22
TENTO TÝDEN STŘÍHÁME PÍSMENO L a P A VLOŽÍME DO DESEK. 


8. 10. - 12. 10. 2018

ČJ -  Živá abeceda - nestihli jsme minulý týden str. 36, 37.
                                - do strany 44 + str. 82 písmeno A +  str. 86 procvičování čtení S M A
Písanka - str. 10, 23
M - do strany 27
Prvouka - do strany 19

TENTO TÝDEN STŘÍHÁME PÍSMENO A a čísla 5, 6 a  vložíme do desek.


1. 10. - 5. 10. 2018

ČJ - Živá abeceda - do strany 37 + strana 82 (písmena S, M)
Písanka  - str. 10, 14, 17, 24
M - do strany 23
Prv - do strany 16

Celý týden děti nosí na hodiny ČJ Živou abecedu, Písanku, na hodiny M - Matematiku - červená učebnice, na hodiny Prv - Prvouku - zelená učebnice.
                                 

24. 9. - 27. 9. 2018

ČJ - do strany 29 
Celý týden si děti na ČJ nosí Živou abecedu, Písanku a písmena.
M - str. 17 - 19
Celý týden si děti na M nosí červenou učebnici a číslice.
PRV - str. 10, 11
Celý týden si děti na PRV nosí zelenou učebnici

Informace k AJ budou na školních stránkách naší třídy.