Aktuality

Obecné informace

Úkoly
- Od 2. třídy si dětí píší úkoly do svých úkolníčků, které ode mě dostaly na konci školního roku. Do úkolníčku zapisujeme úkol společně. Prosím o jejich kontrolu každý den. 
Sešity, učebnice a ŽK
- Od příštího týdne budou obalené všechny sešity a učebnice.
- Od příštího týdne bude obalená a vyplněná žákovská knížka.
- Kontrolujte prosím dětem rozvrh hodin a následně tašku, co si připravují do školy. Stává se, že zapomenou na ČJ učebnici či pracovní sešit nebo na Čítanku učebnici či pracovní sešit. 
Zapomenutá pomůcka na výuku je za 1 čárku a zápis do notýsku pro vás jako informace. Za 10 čárek následuje napomenutí třídního učitele. 
Seznam učebnic a sešitů na výuku:
Český jazyk

učebnice, pracovní sešit, školní sešit, sešit na diktáty a sešit na procvičování (dostanou příští týden).
Čítanka
učebnice, pracovní sešit
Matematika
pracovní učebnice, čtverečkovaný sešit, sešit na procvičování počtů (dostanou příští týden)
Prvouka
učebnice, pracovní sešit
Tělesná výchova
Děti budou mít v boxu na TV dvoje boty!!!! Jedny na ven na venkovní hřiště a druhé do tělocvičny se světlou podrážkou. 

4.9.
Od zítra 5. 9. se budeme učit podle rozvrhu. Děti si přinesou učebnice, které dostaly na konci roku podle předmětů, tzn. ČJ (čítanku i český jazyk učebnice+ pracovní sešity 1. díly.; M (učebnici a pracovní sešit 1. díl). Přinesou si také notýsek na úkoly, který jsem jim dávala k vysvědčení. Rozvrh přikládám níže nebo v nabídce "ROZVRH HODIN". Dobrý den, 

pokud budete chtít, aby dítě šlo domů po obědě (=hned po vyučování - obědvá se mnou), je nutné mu dát lísteček, který mi ráno odevzdá. Na základě lístečku vám ho přivedu ke vchodu. Ústnímu tvrzení dětí, že jdou po obědě ještě nelze důvěřovat :-)
Děkuji.
 

3. 9. Všechny děti si přinesou ZÁMEČKY NA SKŘÍŇKY. Jeden klíček budou mít u sebe a druhý si nechají u mě v kabinetu jako náhradní. 
Do školy budou potřebovat pouze přezůvky, svačinu, penál s pastelkami, čip na oběd.
ČÍSLA SKŘÍNĚK ZDE:

HARMONOGRAM 1. TÝDNE ŠKOLY:

Pondělí: do 8:45, potom družina a oběd v 10:30
Úterý a středa do 11:45
Čtvrtek a pátek dle rozvrhu, který bude znám příští týden. 
12.9. OD 17:00 ZÁPIS DO KROUŽKŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.

Seznam pomůcek na školní rok 2019/2020