Domácí úkoly

ÚKOLEM NA DNY VOLNA JE S DĚTMI POUZE ČÍST A POČÍTAT DO 20. 

2. 5. 

Červená matematika - str. 40 - cvičení 1, 2

29. 4. 

Písanka - str. 13

11. 4. 

Písanka - str. 6 

9. 4. 

Pracovní list písmeno CH - cvičení 3

8. 4. 

Písanka - strana 2

4. 4. 

Červená matematika - str. 35. cv. 6

28. 3. 

Pracovní list - nácvik psaní písmena "ž"

26. 3. 

Pracovní list - napsat slovo podle obrázku, z druhé strany vybarvit žížalu.

21. 3. 

Zelená matematika - str. 28, cvičení 2 - 2. sloupeček, str. 29 - odstavec

20. 3. 

Pracovní list - písmeno Š

12. 3.

Zelená matematika - str. 27 - první sloupeček 

7. 3. 

Zelená matematika - str. 25 - 2. cvičení. Dokončit rozklad čísel.

6. 3. 

Zelená matematika - str. 25 - první cvičení - doplňování čtverců do 10. 

5. 3. 

Červená matematika - str. 19 cvič. 10

26. 2. 

Zelená matematika - poslední sloupeček na straně 23 na čas

25. 2.

Písanka - str. 16 - dopsat poslední tři řádky

19. 2. 

Zelená matematika - str. 22 - druhý sloupeček na čas.

Domácí práce na jarní prázdniny

Slabikář - str. 46 a 47
Písanka - str. 13
Matematika - červená učebnice - str. 12 cvičení 6, str. 13 cvičení 8, 9, 11
zelená matematika - str. 20 + 21
Pracovní listy - Procvičování čtení + psaní malého psacího "v" - dobrovolný úkol. 

7. 2. 

Písanka - strana 12 - dopsání slov a věty.

6. 2. 

Zelená matematika - str. 19 poslední sloupeček. Změřit 1 minutu a kam děti dojdou, tak tam udělat čáru. Potom dopočítat. 

5. 2. 

Písanka - str. 8 a 9. 

25. 1.

Zelená matematika - dodělat do strany 17 do 2. sloupečku.

10. 1. 

Pracovní list - procvičování čtení dalších 4 řádky.
Červená matematika - str. 61 cv. 6 - vyrobit kelímek z papíru a donést do školy. 

9. 1. 

Pracovní list - procvičování čtení - od slova topí 4 řádky.

8. 1. 

Zelená matematika - strana 12 dodělat rozklad čísel

7. 1.

Písanka - doplnit strany 17, 18. Prosím dbejte na správné sezení dětí a naklonění sešitu. 

V úterý 8. 1. budou mít děti v učebnici Prvouky na straně 32/cv. 2 nalepený obrázek své rodiny, svého oblíbeného zvířátka nebo libovolný obrázek, který se jim líbí. Druhou část kalendáře budeme dělat ve škole. 

Doplnění zameškaného učiva

Dobrý den, 

prosím ty děti, které nebyly před vánocemi ve škole, aby si doplnily zameškané učivo do pondělí 7. 1. 2019.
Prosím o kontrolu zda mají hotové učebnice a sešity takto: 
Matematika: - zelená učebnice do strany 11
                     - červená učebnice do strany 57
Český jazyk: - Slabikář do strany 22
                     - Písanka do strany 15
Prvouka: do strany 30
Děti dostaly před prázdninami pracovní listy na čtení a na psaní. Kdo chyběl, dostal listy dnes a do pondělí je odevzdá. 

2019

Domácí úkoly na prázdniny

ČJ - Děti dostaly na prázdniny pracovní listy na čtení a doplňování + pracovní list na procvičení psaní. Pokud vše zvládnete, tak budu ráda. Samozřejmě číst mohou děti i další libovolné texty.
(Děti, které pracovní listy nedostaly, protože dlouhodobě chyběly, prosím ať doplní učivo dle týdenního plánu a domácích úkolů)

M - Zelená učebnice - strana 10 a 11. 


19. 12.

Písanka - strana 13 - spojit obrázky se správným slovem a slovo napsat psacím písmem.  
Ve čtvrtek 20. 12. si děti do školy vezmou pouze písanku, žákovskou knížku a penál.

18. 12. 

Písanka - dopsat slabiky na straně 12.
Ve čtvrtek 20. 12. budeme dělat svícen - děti si přinesou:
červené jablko, špejle v pytlíčku směs na ozdobení jablka - rozinky, šípky (nebo jiné bobule), kandované ovoce, hřebíček a cokoliv Vás napadne nebo čímkoliv si budou děti chtít jablko ozdobit. 

17. 12.

Písanka - dopsat slabiky a slova tam, kde je puntík.

13. 12.

Matematika - pracovní list s předepsanými čísly - napsat dalších pět čísel ke každému číslu. Dbát na to, aby číslo bylo na řádku.
Čtení - číst druhou stranu čtecího pracovního listu, která začíná tabulkou mapy, lípy, lupy... atd. 

12. 12. 

Písanka - strana 8 - přepis tiskacích slabik a slov psacím písmem.

11. 12. 

Matematika - zelená učebnice - strana 9 druhý sloupeček.

ČJ - List na procvičování čtení. Číst jednu stranu, která začíná tabulkou malá, malé, malí.....atd.

6. 12. 


Matematika - zelená učebnice - strana 8, druhý sloupeček

27. 11. 

Červená učebnice matematiky - str. 49 - cvičení 5 - krokování

26. 11. 

Bez Dú.

23. 11.

Živá abeceda - str. 88 - dodělat celou stránku. 

21. 11. 


Červená matematika - str. 67 dopsat číslo 9.
Pracovní list Y - cvičení 4, 5

20. 11. 

Červená matematika - str. 46, cvičení 3. Zapsat kolik je kostek v podlaží a plán stavby.

19. 11,

Procvičování čtení na straně 87.

16. 11.

Živá abeceda - str. 75 - dokončit psaní psacích písmen. Podle toho kolik se jich tam dětem vejde (někomu dvě, někomu jedno).
Matematika - zelená učebnice - strana 5 dokončit poslední sloupec.

14. 11. 

Písanka - str. 13 - procvičení jedniček (dokončit stránku)
Živá abeceda - čísla slabiky s písmenem i,í na straně 87

9. 11. 

ČJ - Živá abeceda - str. 69 dokončit O
M - červená učebnice - str. 43, cvičení 8 - krokovat.

8. 11.

Dobrý den,
omlouvám se, včera jsem úplně zapomněla zapsat domácí úkol na stránky. Moc chválím ty děti, které si na domácí úkol vzpomněly i bez toho. 
Kdo úkol ještě nemá, prosím doplňte: Pracovní list - písmeno E, cvičení 4. 
Dnes je opět úkol pouze procvičování čtení slabik vzadu v Živé abecedě.

6. 11. 

Dnešní domácí úkol je číst vzadu v Živé abecedě všechny slabiky, které již umíme, tzn. po písmeno E. 

5. 11. 

Živá abeceda - str. 63 - dopsat psací e.

2. 11. 

Matematika - zelená učebnice str. 3 - poslední sloupec.
Živá abeceda - str. 62 - červený a fialový puntík.
Stále procvičujte čtení v Živé abecedě na str. 86.

31. 10. 

Matematika - dopsat číslo 7 - str. 67

26. 10. 

Písanka - str. 18 - dodělat dva řádky. 
Matematika - zelená učebnice - str. 2 posledních 10 příkladů, str. 3 první sloupec
                       červená učebnice - str. 36, cvičení 4.
Český jazyk - Živá abeceda - procvičovat čtení na straně 86.

25. 10. 

Matematika - zelená učebnice - str. 2, druhý řádek zbylých 10 příkladů. 

24. 10. 

Živá abeceda - dopsat písmeno O na straně 83, číst  SMALPO na straně 86

23. 10. 

Pracovní list - písmeno O - dodělat poslední cvičení 
Prvouka - opakování listnatý strom, jehličnatý strom a jejich plody na str. 24 cvičení 1 

22. 10. 

Živá abeceda - str. 53 - dodělat stránku s písmenem O.

19. 10.

Pracovní list písmeno P - úkol číslo 3 - stačí do políček napsat počáteční písmeno obrázku a vyznačit počet slabik tečkami (vytleskáváme). 
                                       - úkol číslo 4 - vyhledat písmena P, p a vybarvit červeně. Nahlas přečíst ostatní
                                         písmena.

Živá abeceda - procvičování čtení písmen a slabik na konci učebnice na str. 86. 
Matematika - malá zelená učebnice - vypočítat 3. sloupec. Prosím, počítejte s dětmi a kontrolujte zda si nepletou plus a mínus.  Plus - přidávám, mínus - odebírám. Počítáme zatím do 5 a pomáháme si počítáním na prstech nebo názornou ukázkou na bonbonech. 

18. 10. 

Matematika - str. 32 cvičení 4.
Zítra tj. v pátek 19. 10. se děti přinesou malou zelenou knížku s matematickými příklady.
Živá abeceda - trénovat čtení písmen na straně 50 (červený puntík).

17. 10.

Živá abeceda - str. 48 - modrý - vybarvit slabiky a hnědý puntík - přečíst slabiky nahlas.

16. 10.

Písanka - str. 19 - dopsat
Matematika - str. 29 cvičení 6 - vypočítat. Mohou psát čísla do 6

15. 10. 

Písanka  - strana 10

12. 10.

Živá abeceda - celá strana 43 - nácvik psacího písmena L. Dbát na správný sklon. Horní část se musí dotýkat horního řádku a spodní část dolního řádku. prostřední čárkovaný řádek je pomocný, aby dítě vědělo, kde se má klička dokončit a kde se mají obě čáry setkat. 

11. 10.

Živá abeceda - str. 42 - zelený a modrý puntík. Vybarvit všechna písmena L.
Matematika - str. 66 - dopsat číslo 6.
Trénujte prosím s dětmi čtení písmen, která už umíme. Můžete využít Živou abecedu na straně 40 a 86.

10. 10.

Živá abeceda - str. 82 - dopsat písmeno M

9. 10. 

Matematika - str. 25, cvičení 6, 7. Pro lepší představivost pomozte dětem s hrací kostkou. 

8. 10. 

Živá abeceda - str. 37 - dopsat čtyři řádky kapek. Dejte prosím pozor na správný sklon kapek, na správné sezení u stolu a držení tužky (palec proti ukazováčku).

5. 10.

Pracovní listy - celá strana. Doplňují se názvy obrázků  Děti by měly zjistit, kde se bude nacházet (začátek - prostředek - konec) a potom ho tam zapsat. Na papír vedle jim nadepište celé slovo a oni si ho potom doplní do okének na pracovní list. Pod okénka je potřeba ještě doplnit zda se jedná o slabiku krátkou - značí se tečkou, nebo o slabiku dlouhou - značí se čárou. 


Písanka - str. 17 - doplnit zbylé řádky. Nácvik psacího malého M.

Kdo nemá vystříhané písmeno M, prosím v pondělí ať už to všichni mají založené v deskách.
Stříháme i nové číslo, a to číslo 5, 6.

4, 10. 

Prv - strana 16 cvičení 2, 3. Vše je popsáno v oranžovém rámečku pod cvičením.

3. 10.

M - Dopsat číslici 5 na straně 66.
ČJ - Písanka - str. 24 dopsat listy. Nácvik malého psacího S.

2. 10. 

ČJ - Živá abeceda - str. 33 dopsat první obloučky, které nám pomohou psát potom celé psací písmeno M. Pomůcka: šikmo šikmo nahoru, na vrcholu přímo dolů. 

27. 9. 

ČJ - Písanka - strana 12, 16. NA VÍKEND DO PONDĚLÍ 1. 10. 

26. 9. 

ČJ - Písanka - strana 9. DO ČTVRTKA 27. 9. 

25. 9.

Matematika - strana 65 - dopsat poslední řádky u nově naučených číslic. Dbát na správný sklon, správné sezení a držení tužky.  DO STŘEDY 26. 9. 

24. 9. 

Písanka - str. 15 - dodělat spodní oblouky.  Prosím o důslednou kontrolu dětí při psaní. Některé dětí drží pastelku nebo tužku křečovitě - tj.prolamují ukazováček, tlačí na pastelku. Je nutné ruku odlehčit, vyžadovat lehké držení, palec proti ukazováčku a netlačit-stopa pastelky je tenká. Důležité je také správné sezení.

21. 9. 

Matematika - str. 16, cvičení 2. Děti mají vybarvit vždy počet obrázků, který je tam napsaný číslicí a potom udělat tolik čárek, kolik zůstalo nevybarvených obrázků.

20. 9. 

Matematika - str. 14, cvičení 5 - nakreslit, co nejpodobněji panáčka vedle do rámečku (obyčejnou tužkou).
Prvouka - dodělat obrázek na straně 10, cv. 1. 

18. 9.

Prvouka - str. 9 - naučit se nebo opakovat dopravní značky - do čtvrtka
Matematika - str. 13, cvičení 6 - vybarvit vždy dvě zvířátka. 

17. 9.

Písanka str. 6 - dodělat sněhuláky. Dbát na uvolněnou ruku a pohyb v zápěstí.

13. 9. ČJ

Živá abeceda - str. 8 - Modrý puntík - obtáhnout barevně značky, které upozorňují na přechod.