Anglický jazyk - Mgr.Radka Šťovíčková

Děkuji všem rodičům za skvělou spolupráci po celý školní rok a všem Vám přeji krásné a slunečné prázdniny! :)

18.6.: Dnes jsme měli poslední hodinu Aj. Hráli jsme hry, vybarvovali obrázky, poslouchali a zpívali písničky,... - prostě jsme si to spolu užili. Učebnice Aj prosím slepit, pokud jsou někde uvolněné stránky a odevzdat s jinými učebnicemi třídní učitelce. Foto níže: vzpomínka na malování narozen.dortu :)


4.6.: Dnes jsme si nejprve zopakovali slovní zásobu 6.lekce a pak jsme začali lekci 7., která je o zvířatech. Budeme si povídat, která máme/nemáme rádi, a kde jsou na obrázku namalovaná. V Učebnici na s.56-57 jsme si projeli novou slovní zásobu a poslechli 1.písničku, na s.58 jsme si poslechli a přeříkali 1.příběh. Pak jsme hráli na inter.tabuli 2 hry spojené s novou slovní zásobou. V Pracovní sešitě na s.50 děti domalovaly zvířatům chybějící ocasy a na s.51 domalovávaly obličejíčky podle toho, zda mají dotyčná zvířata rádi, nebo ne. : kdo nestihl, dodělá s.51 v Prac.sešitě.

28.5.: Dnes jsme měli na plánu závěrečné opakování 6.lekce. Nejprve jsme zkontrolovali dú v Prac.sešitě na s.47, projeli si ústně slovíčka a fráze 6.lekce a udělali společné opakování na s.48. Za odměnu si pak děti nalepily samolepky na s.49. Také jsme si poslechli, předváděli a zpívali všechny 3 písně v dané lekci. Žádný DÚ.

21.5.: Dnes jsme začali hodinu opakováním slovní zásoby prvních 2 lekcí a skrze hry si děti připomněly otázky na jméno, barvy, čísla a pozdravy. Pak jsme společně zkontrolovali dřívější dú v Prac.sešitě na s.46 a předváděli jsme nová slovíčka. K tomu jsme zpívali 2 písničky a udělali poslech na s.45 v Prac.sešitě. Také jsme hráli hry na Interakt.tabuli. Nové fráze: "I wash my hand / face" /aj voš maj hends/fejs/ Myji si své ruce/obličej. "I brush my teeth / hair. /aj braš maj týs/hér/ Čistím si zuby/češu si vlasy. DÚ: V Prac.sešitě na s.47 spojit obrázky a trénovat fráze, které k nim patří,

14.5.: Dnes jsme opakovali 5.lekci. V Prac.sešitě jsme zkontrolovali dú na s.38 a udělali poslech na s.39. Zároveň si zopakovali barvy při vybarvování obrázků u daného poslechu. Též jsme zopakovali ústně celou slovní zásobu 5.lekce. V Učebnici v sekci Culture jsme poslouchali rozhovory, které se týkaly narozeninové oslavy. Začali jsme 6.lekci. Projeli jsme slovíčka předváděním a hraním hry na inter.tabuli a poslouchaly jsme písničku o koupání, to vše v Učebnici na s.48-49. Žádný dú.

7.5.: Děti měla na suplování jejich třídní paní učitelka, která s nimi pracovala v Pracovním sešitě na cvičeních, co jsem zadala. Prac.sešit s.46 a 47 a případně malování sebe/svého oblíbeného předmětu v koupelně na s.44.

30.4.: Dnes jsme si zopakovali slovní zásobu 5.lekce, zahráli si hry a zpívali písničky. Děti trénovaly otázku "How old are you?" /hau ould á(r) jů/. Kontrolovali jsme si dú v Pracovním sešitě. Další DÚ je v Prac.sešitě na s.41 - nalepit nálepky.

23.4.: Dnes jsme si povídali o slavení Velikonoc v anglicky mluvících zemích, o odlišných zvycích (kutálení vajec, velikonoční klobouky, bochánky hot cross buns, aj.). Učili jsme se nějaká velik.slovíčka a vybarvovali jsme obrázky a naučili se popřát Veselé Velikonoce! anglicky (Happy Easter! / hepi Íst(r)/).

9.4.: Supl: Pro děti jsou připravené 2 ofocené papíry se cvičeními k 5.lekci a slíbená postavička k vybarvení a vystřižení. na 16.4. žádný, jen opakovat slovíčka nejen 5.lekce.

2.4.: Na začátku hodiny jsme si zahráli hádací hru, při které si děti procvičily a zopakovaly otázku "What´s your name?" /wots jór nejm/ - Jak se jmenuješ? - a odpověď na ní (" I´m ..." /ajm/, Jsem ...). Pak si děti na s.37 v Prac.sešitě malovaly dort a při tom poslouchaly písničky z 5.lekce. Poslechli jsme si příběh ze s.40 v Učebnici a k tomu jsme společně udělali s.36 v Prac.sešitě. Také jsme zkontrolovali dú na s.35. Pak jsme si zahráli hádací hru - podle pohmatu měli říci odpověď na otázku "What´s this?" (Co to je?) /wots dys/. Odpověď zněla "It´s a ..." /its e .../ (To je ...). Za mají děti na s.38 v Prac.sešitě domalovat zadaný počet svíček a do rámečku dole u 2.obrázku napsat celkový počet svíček.; vybarvení je dobrovolné.

26.3.: Nejprve jsme si zopakovali slovní zásobu ze 4.l. a pak děti podle poslechu vybarvovaly obrázky v Prac.sešitě na s.32. Zkontrolovali jsme úkol a počítali věci na s.31. V Učebnici jsme si při písničce zopakovali "put on" a "take off" a začali jsme 5.lekci. Na s.38-39 v Učebnici jsme projeli základní slovní zásobu a zpívali písničku. Slovíčka si děti rovnou upevnily při poslech.cvičení v Prac.sešitě na s.34 a hrách na interakt.tabuli. DÚ:  Pracovní sešit s.35, vybarvení je na dětech.

19.3.: Dnes jsme se nejprve protáhli při předvádění slovíček a pak jsme kontrolovali dú. V pracovním sešitě na s.31 děti počítaly celkové množství předmětů a pro každý druh si zvolily jinou barvu, kterou je vybarvily. Po té jsme si zopakovali slovíčka týkající se oblečení. Naučili jsme se dva nové výrazy "put on" /puton/ - obléci si na sebe a "take off"  /tejkof/ - svléci si, a předváděli jsme oblékání a svlékání různého oblečení "jen jako" :) A na s.32 v Prac.sešitě jsme si projeli opakování po 4.lekci. Za , kdo nestihl ve škole, dolepit nálepky. Příště dozopakujeme 4.l.a začneme lekci 5.

12.3.: Dnes jsme si postupně zazpívali a předvedli všechny 3 písně ze 4.lekce. V učebnici jsme si poslechli příběh na s.32. V pracovní sešitě jsme podle poslechu vybarvovali ponožky (s.27), na s.30 je za na obr.2-4 vyzkoušet, jaká nová barva vznikne smícháním 2 barev. Na interak.tabuli jsme se učili a opakovali názvy oblečení formou 3 her. A poslechli jsme si pro legraci ptačí song (https://www.youtube.com/watch?v=msSc7Mv0QHY).

5.3.: Dnes jsme začali 4.lekci, která se týká oblečení. Projeli jsme základní slovíčka a poslechli si 3 písničky o oblečení. Na interaktivní tabuli jsme hráli hru a v Pracov.sešitě na s.26 děti domalovávaly oblečení (za , kdo nestihl v hodině). Na konci hodiny si děti navzájem ukazovaly fotky rodiny a popisovaly anglicky, kdo je kdo. Bylo to moc hezké.

26.2.: Dnes jsme dodělali a opakovali 3.lekci. Malovali jsme tvary různými barvami, poslouchali a hráli příběh z učebnice na s.26, kontrolovali si úkol, poslouchali všechny 3 písně, projeli slovní zásobu v Prac.sešitě na s.24 a nalepili nálepky na s.25. Příští hodinu bude test po 3.lekci (slovní zásoba, poslech). DÚ: přinést fotku/namalovaný obrázek své rodiny.

19.2.: Dnes jsme se zaměřili na procvičování tvarů, barev a čísel 0-20. Poslouchali jsme píseň o duze a píseň o tvarech (https://youtu.be/WTeqUejf3D0), skládali jsme tvary z pastelek, spojovali tvary v Prac.sešitě na s.22 a počítali tvary na obrázcích v Učebnici. Také jsme si na inter.tabuli zahráli pexeso. Točili jsme si spinnery, přístě si s nimi budeme znovu hrát - prosím znovu přinést. Chválím všechny za přípravu spinneru, kdo přinesl, má ode mne 1  do notýsku (zapíši příště).  v Pracovním sešitě na s.23, vybarvit dle sebe.

5.2.: Dnes jsme opakovali barvy. V Prac.sešitě si děti podle poslechu vybarvily barvy v plechovkách na s.21 a pak podle čísel vybarvovali obrázky pod plechovkami. Také jsme zkontrolovali dú na s.20. Poslouchali jsme 3 písně z Učebnice, na s.20-21, 24 a 27. Naučili jsme se názvy 3 tvarů - trojúhelník - a triangle /etrájengl/, kruh - a circle /esrkl/, čtverec - a square /e skvér/. Opakovali jsme píseň "One, two, three, three little fingers, ...". DÚ: vyrobit spinner/káču s barvami - v Prac.sešitě na s.63 (stačí 1, nebo oba dohromady), vzor na s.27 v Učebnici. Prosím podlepit tvrdým papírem, aby káča fungovala. Káču si děti přinesou na příští hodinu!

29.1.: V pracovním sešitě jsme společně udělali s.18 a 19 a začali kreslit na s.20 - kdo nestihl, dodělá za . Také jsme hráli 3 hry na interakt.tabuli, zaměřené na procvič.slovní zásoby, a zpívali první 2 písně z dané lekce. Kdo nemá ještě dolepené nálepky v Prac.sešitě na s.17, prosím, ať si dolepí.

8.1.: Na hodině jsme si povídali o trávení Vánoc a jaké dárky děti dostaly - některé jsme si řekli anglicky (např. a book, lego, a hat, skiis, slime, a T-shirt,...). A koukali se na 1 díl anim.seriálu Peppa Pig (v angličtině), díl o Vánocích a jak Santa přišel na návštěvu. V učebnici jsme zopakovali čísla 0-20 a k tomu se naučili písničku One little, two little,...na s.16 a zazpívali Number Conga na s.19. DÚ není.

Xmas lesson 

We Love Xmas :)))


18.12: Bude vánoční hodina. Děti mohou přijít oblečeny ve ván.barvách a mohou si s sebou přinést cukroví. Budou potřebovat pastelky. :)

11.12: Povídali jsme si už něco o slavení Vánoc ve Velké Británii a USA, o Mikuláši, Ježíškovi a Santa Clausovi, sobech apod. Pak děti zopakovaly čísla do 10 a udělaly v Pracovním sešitě s.14 a 15. DÚ není.

27.11.: Opakovali jsme slovíčka formou her, zpívali jsme písničku "What´s in my bag?". Zkontrolovali jsme dú v Prac.sešitě na s.11 a dělali poslech na s.10. Pak jmse si upevnili znalost čísel 0-10 formou 2 her. Nakonec, jako odměnu za dobrou práci v hodině, děti sledovaly jeden díl Prasátko Peppa v angličtině.

20.11.: Zapsali jsme známky z testu, dětem se povedl. :) Začali jsme 2.lekci. Nejprve děti opakovaly barvy, pak se na interakt.tabuli učily nová slovíčka a hrály pexeso. Hráli jsme i hádací hru a zpívali písničku. Vše v učeb.na s.12-13. - Pracovní sešit s.11.

13.11.: Test po lekci 1.

6.11.: Halloween lesson - halloweenská hodina. Děti mohou přijít v kostýmu a přinést si halloweenské sladkosti. S sebou jen penál s pastelkami.

23.10.: Dodělali jsme a zopakovali lekci č.1. Doma si můžete s dětmi vybarvit a vystřihnout dům (a Happy House), je v Pracovní sešitě na s.59. Jak lze hrát hru, najdete na s.11 v učebnici. Dú: nalepit nálepky na s.9 v Prac.sešitě.

16.10: Dnes jsme pracovali s učebnicí. Zpívali jsme všechny 3 písně z 1.lekce. Poslouchali jsme příběh na s.6 a 2x ho předváděli jako divadlo. Dále jsme si protrénovali odpovědi na otázku "What´s your name?" a odpovědi na Hello a Goodbye. Poslechli jsme si legrační příběh na s.10. Předváděli jsme různá příd.jména (malý, velký, šťastný, smutný,...). A hráli jsme pár her.

9.10.: Dnes si děti zazpívaly 2 písně, které už znají ( The Hello Song, Who´s This?), a naučily se 3., The Happy House Song. Zopakovaly si pozdrav Hello a Goodbye a k tomu jsme společně udělali cvičení v Pracov.sešitě na s.3. Také si procvičily barvy a spolu jsme si zahráli několik her (hádání Who´s this?, Come in! s plyšáky, pozdravy podle nálad). Všechny děti měly Učebnici i Pracovní sešit - velká pochvala rodičům! :)

2.10.: Děti předváděly zvířata, zpívaly píseň "The hello song" a říkanku "Who´s this?". Dodělaly poslechové cvičení v Pracov.sešitě na s.2. Zahrály si hádací hru "Who´s this?"a podle obrázkových karet společně říkaly názvy zvířat a barvy. Společně se zdravily "Hello" a "Goodbye", ale pokaždé u toho měly mít jinou náladu - šťastné, překvapené apod. a podle toho měly říci pozdrav. Dobrovolný dom.úkol: Pracovní sešit s.3 - zakroužkovat, kdy si myšky říkají "Hello" a kdy "Goodbye".

25.9.: Zopakovali jsme si píseň "The hello song" a přidali "Who´s this?" a pak společně trénovali "It´s me." Předváděli jsme zvířata a věci a zdravili se anglicky. V kruhu jsme si říkali Hello a jmény a pak mi děti říkaly angl.slova, kt.znají. Dále jsme hráli hru na interakt.tabuli a stejnou aktivitu jsme udělali v Pracovním sešitě (s.2, příště doděláme 2.půlku), zakroužkované osoby následně legračně vybarvovaly:).

18.9.: Hráli jsme anglické hry, seznamovali se - děti se ve dvojicích zdravily anglicky. Poslouchali jsme a předváděli píseň The hello song. Naučily se Mum, Dad a jména dalších postav. Z učebnice s.6 jsme si poslechli rozhovor.

Doplňující cvičení a hry pro Anglický jazyk, Matematiku, aj.

  • https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?sortfield=1&cc=cz&selLanguage=cs
  • https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
  • https://www.jazyky-online.info/deti/
  • https://www.grammar.cz
  • https://www.newsinlevels.com/
  • https://www.helpforenglish.cz/
  • https://www.matika.in/cs/test.php
  • https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/zvedave-berusky/diktatyH1.htm https://www.mojecestina.cz/article/2016082902-test-vyjmenovana-slova-po-z-2 https://zlobidlo.cz/