Akce školy

Harmonogram školního roku 2018/2019

Zahájení školního roku 03.09.2018
1. pololetí 03.09.2018 - 31.01.2019
2. pololetí 01.02.2019 - 29.06.2019
Podzimní prázdniny 29.10.2018 a 30.10.2018
Vánoční prázdniny 22.12.2018 - 02.01.2019
Pololetní prázdniny 01.02.2019
Jarní prázdniny 11.02.2019 - 17.02.2019
Velikonoční prázdniny 18.04.2019 a 19.04.2019
Hlavní prázdniny 29.06.2019 - 01.09.2019
Den otevřených dveří 20.02.2019 od 16:30 hod
Ředitelské dny 09.05.2019, 10.05.2019
Zápis do 1. tříd 09.04. a 10.04.2019 od 15:00 do 17:00
Náhradní termín zápisu u zástupkyně ředitele dle telefonické dohody (8:00 - 14:00 hod.)
Pedagogické rady 31.08.2018, 13.11.2018, 23.01.2019, 16.04.2019, 25.06.2019
Ukončení klasifikace za I. pololetí: 23.01.2019
Ukončení klasifikace za II. pololetí: 14.06.2019
Třídní schůzky - 1.třídy: 03.09.2018 v 17:00 hod
Pohovorové hodiny
13.11.2018, 15.01.2019, 16.04.2019, 04.06.2019 v 17:00 - 19.00 hod.
Individuální pohovor s učitelem si mohou rodiče domluvit emailem.